Evidence Project
nl | uk | es | pt | tr

 

Privacy en vertrouwelijkheid

Uw identiteit, testresultaten en andere data die we door deze verkrijgen, worden enkel gezien door de onderzoekers. Alle gegevens die u verstrekt worden anoniem behandeld en zullen nooit aan enige derde partij worden overgemaakt.

Noch uw studieresultaten noch uw studietijd zullen worden vermeld op het ESICM certificaat dat u zal worden uitgereikt na het beëindigen van het onderzoek.

Het protocol van deze studie werd nagezien en goedgekeurd door het Ethisch Comité van de instelling der hoofdonderzoekers.