Evidence Project
nl | uk | es | pt | tr

 

Studie info

Studie design

Het traject dat binnen deze studie wordt afgelegd, is het volgende.

 • Alvorens u start met het instuderen van de cursus, ontvangt u een kennistest met  50 meerkeuzevragen over infectiepreventie. Deze vragen hebben tot doel uw kennis bij aanvang van de studie te meten. Na het invullen van deze test, kan u ons uw antwoorden bezorgen door op de VERZEND-knop te klikken. Van zodra wij uw ingevulde vragenlijst ontvangen, wordt u een login en een paswoord toegestuurd, waarmee u toegang verkrijgt tot de cursus.
 • Vanaf dit moment kan u de cursus aan uw eigen tempo instuderen. Op het ogenblik dat u van mening bent de leerstof te beheersen en dus uw studie wenst te beëindigen, kan u dit aangeven door de KLAAR!-knop aan te klikken. Hierdoor wordt uw toegang tot de cursus afgesloten. Tezelfdertijd ontvangt u een tweede kennistest met 50 meerkeuzevragen. Uw resultaten op deze tweede test zullen ons helpen evalueren of uw kennis over infectiepreventie toegenomen is onmiddellijk na het instuderen van de cursus.
 • Indien u de KLAAR!-knop nog steeds niet hebt aangeklikt twee maanden na uw eerste log-in, zal uw toegang tot de cursus na deze periode automatisch beëindigd worden. Zes weken na uw eerste login zal u een herinnering ontvangen dat u nog twee weken tijd rest om de cursus te voltooien. Afhankelijk van uw voorkennis schatten wij de tijd die nodig is voor het instuderen van de cursus en het beheersen van de materie tussen de drie en de zes uur.
 • Twaalf weken na het invullen van de tweede test, zal u een derde en laatste kennistest met 50 meerkeuzevragen ontvangen. Deze finale test heeft als doel te evalueren wat er van uw verworven kennis over infectiepreventie is blijven hangen op middellange termijn.
 • Nadat u deze laatste test heeft afgelegd, mailen wij u de correcte antwoorden op de drie testen, samen met uw testscores. Deze scores zullen enkel aan u persoonlijk worden meegedeeld. Geen enkele derde partij krijgt inzage of informatie over uw resultaten.

Registratie van de studietijd

Uw studietijd (de tijd dat u ingelogd bent) zal door het systeem op de achtergrond geregistreerd worden. Deze tijdsregistratie heeft totaal geen impact op de evaluatie van uw leerproces. Ze wordt enkel uitgevoerd om een realistisch en objectief beeld te verkrijgen van de tijd die onze studieparticipanten nodig hebben om de cursus in te studeren. Ingelogd zijn op de cursus betekent immers niet per se dat de cursus op dat moment ingestudeerd wordt. Iemand kan, bijvoorbeeld, net ingelogd zijn wanneer hij of zij een inkomend telefoongesprek of bezoek krijgt. Opdat wij de effectieve studietijd zo accuraat mogelijk zouden kunnen evalueren, zal een time-out optreden (waarna opnieuw dient ingelogd te worden) na vijf minuten inactiviteit. U zal een verwittiging zien op uw scherm wanneer een time-out eraan zit te komen! Eén enkele klik met de muis om de vijf minuten volstaat dus om time-outs te vermijden.

Deadline voor inschrijving

De deadline om in te schrijven voor de cursus is 31 december 2011. Tegen die tijd verwachten we ongeveer 400 participanten gerekruteerd te hebben.

Aanmoedigingen / beloningen

Tot onze spijt hebben we slechts beperkte middelen tot onze beschikking om onze studie te voeren. Graag zouden we iedereen die deelneemt een geldelijke beloning kunnen schenken, maar dit is ons jammer genoeg niet mogelijk. Niettemin hebben we toch twee beloningen in petto voor onze participanten.

 • Vooreerst ontvangt iedereen die aan de studie deelneemt een certificaat van de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), met wiens steun het EVIDENCE-project gevoerd wordt. Het certificaat verklaart dat u onze cursus ingestudeerd hebt. Uw testscores en studietijd zullen NIET op dit certificaat vermeld worden.
 • Vervolgens zullen we bij het afsluiten van de studie een loterij organiseren waaraan alle deelnemers die het studietraject volledig zullen doorlopen hebben, automatisch participeren.

De mailadressen van alle deelnemers zullen gekoppeld worden aan een willekeurig cijfer, dat vervolgens in een pot zal worden gedeponeerd voor deze loterij.

  • Participanten die op de finale kennistest een score behalen tussen de 70.0% en 79.9% verdubbelen hun kansen, want aan hun mailadres worden TWEE willekeurige nummers toegekend.
  • Participanten die op de finale kennistest een score behalen tussen de 80.0% en 89.9% verdriedubbelen hun kansen, want aan hun mailadres worden DRIE willekeurige nummers toegekend.
  • Participanten die op de finale kennistest een score behalen tussen de 90.0% en 99.9% vervijfvoudigen hun kansen, want aan hun mailadres worden VIJF willekeurige nummers toegekend.

Tenslotte zullen door een onschuldige hand VIJF winnende nummers uit de pot worden getrokken, waarbij elk nummer goed is voor een geldprijs van €150.
Omwille van privacy redenen zullen de winnaars persoonlijk gecontacteerd worden. De namen en nationaliteiten van de winnaars die erin toestemmen hun identiteit te onthullen, zullen op de studiewebsite gepubliceerd worden. Aan de winnaars die hun identiteit liever niet onthuld zien, garanderen we strikte anonimiteit.