Evidence Project
nl | uk | es | pt | tr

 

Downloads

In een eerste fase van het EVIDENCE-project voerden we een behoefteanalyse uit om een duidelijk beeld te hebben van de huidige kennis omtrent evidence-based infectiepreventie bij intensievezorgenverpleegkundigen in Europa. Daartoe gebruikten we kennistesten met meerkeuzevragen aangaande de preventie van ventilatorgeassocieerde pneumonie (VAP), centraal veneuze kathetergerelateerde infectie (CVC-RI), en postoperatieve wondinfectie (POWI). Deze vragenlijsten kan u hieronder downloaden voor eigen gebruik bij onderzoek of onderwijs. Indien u echter van deze gevalideerde vragenlijsten gebruik maakt, vragen wij u graag er op de volgende manier aan te refereren:

Labeau S, Vandijck DM, Claes B et al. Critical care nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia: An evaluation questionnaire. Am J Crit Care 2007;16(4):371-377.

Blot SI, Labeau S, Vandijck DM et al. Evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia. Results of a knowledge test among intensive care nurses. Intensive Care Med 2007 Aug;33(8):1463-1467.

Labeau S, Vandijck D, Rello J et al. Evidence-based guidelines for the prevention of ventilator-associated pneumonia: results of a knowledge test among European intensive care nurses. J Hosp Infect 2008;70(2):180-185.

Labeau S, Vereecke A, Vandijck D et al. Critical care nurses' knowledge of evidence-based guidelines for preventing infections associated with central venous catheters: an evaluation questionnaire. Am J Crit Care 2008;17(1):65-71.

Labeau SO, Vandijck DM, Rello J et al. Centers for disease control and prevention guidelines for preventing central venous catheter-related infection: Results of a knowledge test among 3405 European intensive care nurses. Crit Care Med 2009;37(1):320-323.

Labeau S, Witdouck S, Vandijck D et al. Nurses’ knowledge of evidence-based guidelines for the prevention of surgical site infection. Worldviews Evid Based Nurs 2009;DOI: 10.1111/j.1741-6787.2009.00178.x.