Evidence Project
nl | uk | es | pt | tr

 

Over het EVIDENCE project

Evidence-based richtlijnen voor de preventie van infecties die ontstaan door het contact met de gezondheidszorg (healthcare-associated infections) zijn overvloedig voorhanden. Niettemin blijkt er een kloof te bestaan tussen wat deze richtlijnen voorschrijven en de dagelijkse verpleegkundige praktijk. De redenen voor dit gebrek aan navolging zijn nog niet ten volle gekend, maar een gebrek aan kennis van de richtlijnen zou mede aan de basis kunnen liggen van deze lage compliantie.

Wij voerden een internationaal onderzoek uit waarin we de kennis van verpleegkundigen over evidence-based richtlijnen voor infectiepreventie onder de loep namen, meer bepaald over de preventie van ventilatorgeassocieerde pneumonie, centraal veneuze kathetergerelateerde infectie, en postoperatieve wondinfectie. We voerden dit onderzoek met behulp van meerkeuze kennistesten die we voor de gelegenheid ontwierpen en valideerden, en die hun weg vonden in 22 Europese landen. De gemiddelde test scores op alle vragenlijsten waren laag en haalden de traditionele 50% slaaggrens niet.  De referenties van een aantal publicaties die we realiseerden aangaande het ontwikkelen van de vragenlijsten en de resultaten van de verschillende onderzoeken vindt u door de  PUBLICATIES-knop aan de linkerzijde van het scherm aan te klikken.

Door het ontwikkelen van een elektronische en website-based cursus over infectiepreventie, hopen we bij te dragen tot het verbeteren en promoten van de kennis over deze topic. E-learning zou zorgverleners in staat moeten stellen om te studeren waar en wanneer hen best uitkomt, en op eigen tempo. Met de huidige studie willen we dan ook evalueren of de cursus die we ontworpen hebben er effectief in slaagt tegemoet te komen aan deze behoeften, en de kennis aangaande infectiepreventie te optimaliseren bij zorgverleners die in een kritieke zorgsetting werken.

De EVIDENCE-study geniet de steun van het European Critical Care Research Network (ECCRN) van de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) en won de ECCRN - Edwards Nursing Science Award 2008.